Byli lekarze Cor-Med (nie przyjmujący już pacjentów w Cor-Med):

              Prof. dr hab. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
                   Przyjmuje ul. Lubicz 25 (Budynek Nafty)
                   pokój 6 w środy od godz. 15:00, tel.: 12 619-71-13

              Prof. UJ Dr hab. med. Marek Jastrzębski
                   DaszMed, Al. Daszyńskiego 12/U4, 31-534 Kraków
                   Rejestracja: tel.: 512-504-512, www.DaszMed.pl

              Dr med. Robert Włodarczyk
              Dr med. Artur Klecha