FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

oferta medyczna    kardiologia

 

Dominującym kierunkiem działalności ośrodka jest kardiologia. Dzięki wyposażeniu w wysokiej klasy sprzęt medyczny COR-MED dysponuje możliwością wykonywania szerokiej gamy badań diagnostycznych niezbędnych do nowoczesnego i skutecznego leczenia schorzeń układu krążenia.

 

Posiadamy duże doświadczenie w leczeniu:

 • choroby wieńcowej

 • nadciśnienia tętniczego

 • zaburzeń rytmu serca

 • wad zastawkowych serca

 • niewydolności krążenia

 • omdleń

 • zaburzeń lipidowych

 

Dzięki temu, że większość z pracujących w ośrodku konsultantów zajmuje się na co dzień wykonywaniem inwazyjnych zabiegów kardiologicznych, oceniamy kiedy niezbędny jest zabieg:

 • koronarografii

 • przezskórnej angioplastyki wieńcowej i wszczepiania stentów (PCI, PTCA)

 • elektrofizjologii

 • ablacji

 • implantacji rozrusznika serca

 • implantacji kardiowertera/defibrylatora

 Copyright 2008 © Cor-Med

All rights reserved.